THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu : Mua sắm bảo hộ lao động năm 2023 - Dự án Thủy điện Xekaman 3

Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (XEKAMAN3) chuẩn bị tổ chức Đấu thầu rộng rãi Gói thầu : Mua sắm bảo hộ lao động năm 2023 - Dự án Thủy điện Xekaman 3.cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 3
 2. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 3
 3. Tên gói thầu: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2023- Dự án Thủy điện Xekaman 3.
 4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2023;
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thực hiện theo quy trình rút gọn;
 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng.
 8. Thời gian phát hành HSMT: Từ  08 giờ 00 phút, ngày 27/04/2023  đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 05/05/2023.
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2023.
 10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2023.
 11. Giá bán 01 bộ Hs chào giá: Miễn phí
 12. Địa điểm phát hành HSYC chào giá và nhận HS chào giá :
 • Gửi trực tiếp: Trụ sở Công ty TNHH Điện Xekaman3: Km13-đường D4, Huyện Đắc Chưng, Tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào.
 • Gửi qua Bưu điện: Công ty TNHH điện Xekaman 3- Hòm thư số 02 bưu điện Nam giang, thị trấn thạnh Mỹ huyện Nam giang – Tỉnh Quảng Nam
 • Bản scan có đặt mật khẩu gửi theo địa chỉ Email: xekaman3.ktvttb@gmail.com;. Số điện thoại liên hệ: 0976449360 (Mr Nguyễn Huy) Tại Lào;