Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu VH.24 - 01

Kính gửi:

Các Quý nhà thầu tham gia Dự thầu gói thầu VH.24 - 01

Trước tiên, Công ty TNHH điện Xekaman 3 (XEKAMAN3) xin cảm ơn các Nhà thầu đã tham gia gói thầu: VH.24 - 01: Cung cấp dịch vụ dữ liệu mưa trên lưu vực hồ chứa và lưu lượng về hồ theo thời gian thực của dự án thủy điện Xekaman3

Theo Hồ sơ mời thầu gói thầu nêu trên thì thời gian đóng thầu là 14h00 ngày 09/4/2024. Tuy nhiên sau khi xem xét tính chất công việc của gói thầu cũng như có thêm thời gian để các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ dự thầu chất lượng, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch của gói thầu. XEKAMAN3 xin thống báo gia hạn thời gian đóng/mở thầu cụ thể như sau:

  • Thời gian đóng thầu: 15h00” ngày 20/4/2024.
  • Thời gian mở thầu: 15h15” ngày 20/4/2024.