THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị, phụ tùng dự phòng trong 02 năm vận hành và sửa chữa cho Tuarbin và Van cầu trước Tuarbin – Nhà máy thủy điện Xekaman 3

 

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH điện Xekaman 3.

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị, phụ tùng dự phòng trong 02 năm vận hành và sửa chữa cho Tuarbin và Van cầu trước Tuarbin – Nhà máy thủy điện Xekaman 3;

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm thiết bị, phụ tùng dự phòng trong 02 năm vận hành và sửa chữa cho Tuarbin và Van cầu trước Tuarbin – Nhà máy thủy điện Xekaman3;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

2. Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman3.

3. Nguồn vốn: Chi phí đầu tư xây dựng

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 10h00’, ngày 22 tháng 4 năm 2024 đến trước 14h00’, ngày 06 tháng 5 năm 2024.

7. Địa điểm phát hành HSMT:

- Đối với các nhà thầu mua Hồ sơ là Nhà thầu tại Việt Nam: Văn phòng Công ty XEKAMAN3, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. Ms.Mai: (+84) 0969 579819

- Trường hợp Nhà thầu tại Lào và các nước khác: Phát hành Hồ sơ mời thầu bản scand theo địa chỉ mail tới Nhà thầu. Bản gốc sẽ gửi Nhà thầu sau, Thông tin liên hệ Nhà thầu gửi mail theo địa chỉ:

Ông Nguyễn Đức Hiển – Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

Điện thoại: (0084) 973388019     Mail: duchien019@gmail.com

8. Địa điểm nhận HSDT:

- Văn phòng Công ty XEKAMAN3, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội chậm nhất trước 14h00’ ngày 06 tháng 5 năm 2024, người nhận: Ms.Mai: (+84) 0969 579819;

- Văn phòng Công ty TNHH Điện Xekaman3 - Huyện Đắk Chưng, Tỉnh Sekong, Nước CHDCND Lào;

+ Mr. Nguyễn Đức Hiển – PGĐ Công ty, ĐT: (+84) 0973 388019; Email: nguyenduchien@vietlaopower.com, duchien019@gmail.com;

+  Mr. Nguyễn Huy – Phó PP.KTVTTB, Xekaman3.ktvttb@gmail.com, ĐT: (+84) 0976 449360;

9. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.

10. Bảo đảm dự thầu: 3,500 USD, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Đóng thầu: vào 14h00’, ngày 06 tháng 5 năm 2024.

12. Mở thầu: vào 14h15’, ngày 06 tháng 5 năm 2024, tại Văn phòng Công ty XEKAMAN3 Công ty TNHH Điện Xekaman3 - Huyện Đắk Chưng, Tỉnh Sekong, Nước CHDCND Lào.