THÔNG BÁO MỜI THẦU: gói thầu 12.2024 : Mua sắm thiết bị UAV Lidar & Máy tính trạm - Dự án Thủy điện Xekaman 3

 

Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (XEKAMAN3) chuẩn bị tổ chức mời thầu Gói thầu 12.2024 : Mua sắm thiết bị UAV Lidar & Máy tính trạm - Dự án Thủy điện Xekaman 3. cụ thể như sau;

1.    Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 3.

2.    Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 3.

3.    Tên gói thầu: gói thầu 12.2024 : Mua sắm thiết bị UAV Lidar & Máy tính trạm - Dự án Thủy điện Xekaman 3.

4.    Nguồn vốn: Sản xuất và kinh doanh điện năm 2024.

5.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6.    Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

7.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày .

8.    Thời gian phát hành HSYC: Từ 10h00’, ngày 12 tháng 04 năm 2024 đến trước 14h00’, ngày 22 tháng 04 năm 2024.

9.    Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2024.

10.   Thời điểm mở thầu: 16 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2024.

11.    Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí

12.     Địa điểm phát hành HSYC và nhận HSĐX:

  • Gửi trực tiếp: Trụ sở Công ty TNHH Điện Xekaman3: Km13-đường D4, Huyện Đắc Chưng, Tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào.
  • Gửi qua Bưu điện: Công ty TNHH điện Xekaman 3- Hòm thư số 02 bưu điện Nam giang, thị trấn thạnh Mỹ huyện Nam giang – Tỉnh Quảng Nam

Bản scan có đặt mật khẩu gửi theo địa chỉ Email: xekaman3.ktvttb@gmail.com; ( Bản Scan chỉ phục vụ cho công tác mở thầu/ bản gốc sẽ được nộp vào địa chỉ như trên phục vụ cho công tác chấm thầu). liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Huy - Số điện thoại: + 84.976449360. hoặc ông Kim Thiên Tuế : +84.983.348.899.  Tại Lào;