THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt trong giai đoạn vận hành thời hạn 01 năm từ (01/5/2023 đến 30/4/2024 ) - Nhà máy thủy điện Xekaman3.

                                                 

                                                                                    Kính gửi:     - Công ty Bảo hiểm PVI Thăng Long

  • Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu Liên danh Nhà thầu ( HBBV- BIC – VNI – MIC)

Sau quá trình đánh giá Hồ sơ đề xuất của các Nhà thầu, đến nay chúng tôi đã lựa chọn được Nhà thầu thực hiện gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt trong giai đoạn vận hành thời hạn 01 năm từ (01/5/2023 đến 30/4/2024 ) - Nhà máy thủy điện Xekaman3. cụ thể như sau:

  1. Đơn vị trúng thầu: Công ty Bảo hiểm PVI Thăng Long
  2. Giá trúng thầu: 42.071,4  USD (Bằng chữ: Bốn mươi hai nghìn không trăm bảy mốt Đô la Mỹ phảy bốn Cents);
  3. Loại hợp đồng: Trọn gói theo đơn giá cố định ( tính theo đơn giá USD)
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng tính từ 0h00’ ngày 20/4/2023 đến 23h59’ ngày 19/4/2024.
  5. Danh sách các nhà thầu không được chọn:

- Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu Liên danh Nhà thầu ( HBBV- BIC – VNI – MIC)

Lý do không được chọn: Giá dự thầu của Nhà thầu Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu Liên danh Nhà thầu ( HBBV- BIC – VNI – MIC) sau khi đàm phán hợp đồng cao hơn giá dự thầu của Nhà thầu: Công ty Bảo hiểm PVI Thăng Long;

 

Bằng văn bản này, Chúng tôi thông báo đến các quý Nhà thầu được biết và làm căn cứ giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với Nhà thầu không được lựa chọn;

Trân trọng!