HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO BẦU CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Việt Lào, NK 2022-2027

 

Ngày 25/6/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Điện Việt Lào: tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức phiên họp lần thứ I, Nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại cuộc họp, các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và nhất trí bầu Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty:

1.     Ông Nguyễn Đức Cử - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Nhiệm kỳ 2022-2027.

            2.     Ông Kim Mạnh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty, Nhiệm kỳ 2022-2027.