Trung tâm ứng dụng

Trung tâm ứng dụng phân phối Medic Roller

Các trung thâm thẩm mỹ thuộc hệ thống phân phối Medic Roller

Năm 2017, có hơn 60 trung tâm thẩm mỹ tại 42 tỉnh thành Việt Nam đang sử dụng sản phẩm Medic Roller.

Trong năm 2017, nhằm tăng cường nỗ lực chống hàng giả cũng như hỗ trợ kỹ thuật tốt hơn cho các spa và viện thẩm mỹ. FSC đã thu gọn hệ thống phân phối sản phẩm Medic Roller còn hơn 60 trung tâm thẩm mỹ tại 42 tỉnh thành Việt Nam.

FSC đã ký thỏa thuận hợp tác với viện đào tạo thẩm mỹ Art Beauty. Đơn vị này sẽ thay mặt FSC thực hiện việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân viên kỹ thuật cho các spa và viện thẩm mỹ thực hiện đúng liệu trình điều trị của nhà sản xuất Thụy Sĩ. Tất cả nhằm bảo đảm sức khỏe và hiệu quả điều trị cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

Art Beauty demo
Art Beauty đào tạo demo cho học viên
Art Beauty bằng đào tạo
Art Beauty cấp bằng đào tạo
Chuyển giao công nghệ
Lễ ký kết chuyển giao công nghệ của Art Beauty