Category: Chương trình đào tạo

Thẩm mỹ bệnh lý da

Khóa Học Thẩm Mỹ Bệnh Lý Da Chuyển giao các công nghệ thẩm mỹ mới cho hiệu quả điều trị lại có chí phí thực hiện thấp. Giúp các Spa cạnh tranh trên thị trường thẩm mỹ. Lớp chuyển giao…

Khóa học tháng 7 năm 2017

Khóa Học Thẩm Mỹ Điều Trị Mụn Và Chăm Sóc Da Tổn Thương- Art Beauty Khóa học thẩm mỹ chuyên về điều trị và chăm sóc da tổn thương cho các chuyên viên thẩm mỹ từ các Spa tại Bình…

Khóa đào tạo và chuyển giao công nghệ thẩm mỹ tháng 5 năm 2017 Khóa đào tạo chăm sóc da Mesotherapy, Goldpeel, lăn kim Medic Roller cho các trung tâm thẩm mỹ khu vực phía Bắc tháng 5 năm 2017…